PALAZZO GIURECONSULTIN (MILÀ, ITÀLIA)

El Palazzo Giureconsultin de Milán, situat a la vora del Duommo de Milano(Itàlia) acull l’any 2018 l’exposició internacional organitzada per Desat’Art amb el nom “Sustainable Paths” en la que participo amb l’obra nominada “Joy”.